Οδηγίες

Οδηγίες σύνδεσης:

1. Για τη σύνδεσή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που σας παρέχει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. username(at)uom.gr) Το Όνομα Χρήστη είναι μόνο το username από το username(at)uom.gr ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) ΤΟΥ edu.uom.gr ΜΟΝΟ ΤΟΥ uom.gr
2. Σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα με την σύνδεσή σας στο σύστημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση αλληλογραφίας modip-help(at)uom.gr

espa

uom