ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

23 Οκτωβρίου 2013

«Οι διδάσκοντες του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που ήρθαν από την Φλώρινα δεν θα συμπληρώσουν ατομικό απογραφικό (2012)...

Εξωτερικοί Διδάσκοντες ή π.δ.407/80

23 Οκτωβρίου 2013

Όσοι διδάσκοντες είναι εξωτερικοί ή με το π.δ 407/80 και δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θα πρέπει...

Συνδιδασκαλία

23 Οκτωβρίου 2013

Όταν το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες με συνδιδασκαλία τότε το απογραφικό μαθήματος συμπληρώνεται μόνο μία φορά. Η πρόσβαση στο...

«Οι διδάσκοντες του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που ήρθαν από την Φλώρινα δεν θα συμπληρώσουν ατομικό απογραφικό (2012) και απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος (εαρινού εξαμήνου 2012-2013).

Οι ως άνω διδάσκοντες θα ξεκινήσουν τη συμπλήρωση απογραφικών με την επόμενη πρόσκληση μας.»

espa

uom