ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

23 Οκτωβρίου 2013

«Οι διδάσκοντες του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που ήρθαν από την Φλώρινα δεν θα συμπληρώσουν ατομικό απογραφικό (2012)...

Εξωτερικοί Διδάσκοντες ή π.δ.407/80

23 Οκτωβρίου 2013

Όσοι διδάσκοντες είναι εξωτερικοί ή με το π.δ 407/80 και δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θα πρέπει...

Συνδιδασκαλία

23 Οκτωβρίου 2013

Όταν το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες με συνδιδασκαλία τότε το απογραφικό μαθήματος συμπληρώνεται μόνο μία φορά. Η πρόσβαση στο...

Όταν το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες με συνδιδασκαλία τότε το απογραφικό μαθήματος συμπληρώνεται μόνο μία φορά. Η πρόσβαση στο απογραφικό του μαθήματος και η συμπλήρωση του μπορεί να γίνει και από τους δύο διδάσκοντες, αλλά μπορεί να υποβληθεί οριστικά μόνο μία φορά.

espa

uom